Dr. Bindics Ferenc​ LL.M.

- ÜGYVÉD -

Spanyolországban (ahogy számos Nyugat – európai országban) az ingatlanvásárlás folyamata fordított sorrendet mutat az általunk megszokott – magyar – ügyrendhez képest.

Mielőtt a közjegyző előtt ingatlan adásvételi szerződés megkötésére kerül sor, számos adminisztratív
és jogi ellenőrzést kell elvégezni a kiválasztott ingatlannal összefüggésben.

Ennek a számos lépésből álló feladat összességnek az elvégzése meríti ki az ügyvédi tevékenységet, kezdve a tulajdoni lap (nota simple), a használatba vételi engedély (licencia de primera ocupación) és adó- érték bizonyítvány (Impuesto Bienes Inmuebles Urbana) beszerzésétől, a foglaló kifizetését szolgáló okirat elkészítésén át egészen a végleges adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartásba (Registro de la Propriedad) történő benyújtása és a közműveknek az új tulajdonos nevére történő átírásáig bezárólag.

Az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódóan adó és illetékfizetési kötelezettség terheli az új tulajdonost, amely teljesítése – jellemzően letéti számlán keresztül – szintén az eljáró ügyvéd feladata. (Átírási adó – ITP, új építési ingatlanoknál Általános Forgalmi Adó – IVA, Jogi tevékenység adója – AJD)

MEGHATALMAZÁS:

Az adásvétel során a vevő akár teljes körű meghatalmazást is adhat az eljáró ügyvédnek, így az ingatlan kiválasztását követően már nem feltétlen szükséges az adminisztratív teendők miatt ismételten kiutazni. A meghatalmazás megadása közjegyző előtt történik.

Eladói képviselet értékesítés esetén.

*Az ügymenetre és az egyes adófajtákra és költségekre vonatkozó tájékoztatás nem teljes körű, kifejezetten példálózó jellegű.

Spanyolországban az ingatlanvásárláshoz elengedhetetlen feltétel a NIE szám (személyi azonosító) kiváltása.

Ehhez az ingatlan fekvése szerinti rendőrségen – előzetesen egyeztetett időpontban – kell megjelenni személyesen vagy meghatalmazott útján.

Az ingatlan tulajdonosának évente adóbevallást kell készítenie, amely két adónemre vonatkozik.

  • ingatlan vagyonadó bevallása
  • az ingatlan kiadásból származó jövedelmek bevallása
Spanyolországban rendelet írja elő, hogy az ilyen tevékenységet folytatóknak regisztrálniuk kell a Registro de Turismo (Turisztikai Nyilvántartás)-nál. Aki ilyen ingatlannal rendelkezik, üzleti tevékenységként kell, hogy végezze a lakáskiadást, hiszen az idegenforgalmi célú bérbeadás jövedelmezőbb formája az ingatlanok hasznosításának, mint a hosszú távú kiadás. Mi minősül idegenforgalmi ingatlannak? Minden olyan Andalúziában található ingatlan, amelyben rendszeresen szállás szolgáltatást nyújtanak a tulajdonos által meghatározott áron és azt idegenforgalmi ajánlati csatornákon hirdetik, mint pl. utazási irodák vagy online platformok. A malagai Turisztikai Tanács szerint mindenki, aki ilyen portálokon hirdeti az ingatlanját, be kell, hogy jelentse az ingatlanját, mint idegenforgalmi ingatlant. Azon tulajdonosokra, akik 3 vagy annál több ilyen céllal kiadott ingatlannal rendelkeznek 1 km-es körben, az Idegenforgalmi Apartmanokra vonatkozó rendelet vonatkozik. A kiadó ingatlannak számos fizikai követelménynek kell megfelelni. *A jelen tájékoztatás nem teljes körű, a kiadáshoz számos egyéb jogi és fizikai körülmény biztosítása szükséges.